Konsultacje w zakresie zarządzania produkcją

Konsultacje w zakresie zarządzania produkcją

Ekspert ds. zarządzania produkcją oddelegowany z Instytutu Szycia Juki, wizytuje zakład klienta, poznaje i analizuje operacje oraz procesy zachodzące w firmie i na tej podstawie doradza w kierunku poprawy wydajności. W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat naszych usług doradczych, prosimy o kontakt z Juki Central Europe. Ekspert Juki weryfikuje w szczególności takie obszary jak:

  • Analiza operacyjna

Badanie i analiza bieżącego czasu trwania poszczególnych operacji porównując ilość roboczogodzin i faktyczny czas procesu. Wskaźnik ilości godzin operacyjnych do roboczogodzin pozwala oszacować czas przestoju i tym samym zaproponować ulepszenia.

  • Analiza procesowa

Jest to metoda analizy przepływu pracy (materiałów, części, operacji) poprzez zweryfikowanie rzeczywistej kolejności występowania poszczególnych etapów procesowych w celu poznania i zrozumienia całości procesu.

  • Analiza (Badanie) ruchu

Na podstawie analizy działań, identyfikowane są elementy poszczególnych etapów pracy, określana jest kolejność elementów operacji oraz szacowany jest czas niezbędny do przeprowadzenia poszczególnych etapów. Określenie czasu potrzebnego na wykonanie produktu od początku do końca, jest konieczne z punktu widzenia zarządzania firmą.

  • Synchronizacja

W celu określenia optymalnego przepływu pracy w całym systemie produkcji, należy równomiernie rozłożyć pracę na wszystkich pracowników tak, aby czynności były wykonywane przy stałej prędkości. Synchronizacja podziału pracy jest więc kluczowa.

  • Schemat

Celem analizy jest osiągnięcie najbardziej efektywnego układu maszyn i sprzętu, przy założeniu minimalizacji kosztów produkcji poprzez podawanie materiału i części z możliwie największą prędkością i redukcji transferu pracy pomiędzy procesami. Analiza dokonywana jest z punktu widzenia całościowej produkcji tj. od akceptacji (przyjęcia) materiałów do dostawy skończonego produktu.

COOKIES

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Używając naszą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z założeniami naszej Polityki dotyczącej cookies. Aby dowiedzieć się więcej click here.